МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ФИРМИ

Вашите дейности в отделите Оперативен, Човешки ресурси или Финансов са основните двигатели на успеха на вашия бизнес. За да сте сигурни в този успех, трябва да знете дали бизнес процесите и технологиите са оптимизирани и синхронизирани, с което можем да ви помогнем ние.

Нашите консултанти ще ви подкрепят във вземането на решения относно най-подходящите за вас  програми, отчитащи складови и стокови наличности и СУПТО. Можем да изготвим 360° анализ на текущото състояние на вашите системи и процеси и да предложим оптимизация, която да доведе до улесняване на управлението и в резултат на това и ръст на бизнеса.  Съществуващите индивидуални системи, в различните направления като производство, продажби, човешки ресурси, които може би не са актуализирани скоро и не са синхронизирани, могат да бъдат обединени и оптимизирани, така че да се намалят ресурсите като време и труд за администрирането им.

Какви са ползите от модернизирането на компанията ви чрез внедряване на подходящ бизнес софтуер (счетоводен, складов, ERP)? Вие ще имате пълната необходима информация за продажбите, складовите наличности, финанси и банкиране в реално време. Ще имате възможност да получавате управленски справки с реална текуща информация. Спестявате време и ресурси за управлението на една система вместо на няколко различни. Получавате дистанционно и онлайн отчитане по всяко време.

Как можем да ви помогнем ние? Ние ще анализираме текущото състояние на съществуващите системи и процеси във вашата фирма. Ще ви консултираме, за да направите своя избор за най-подходящите за вас програми и ще ви подпомогнем в имплементирането им. Ще обучим вашия екип за работа с новите програми.

© 2020 SmetkaBG Всички права запазени