Счетоводни услуги

 • Съставяне на сметкоплан и разработване на счетоводна политика на фирмата на клиента
 • Консултации по въпроси от областта на счетоводството
 • Съставяне на годишен счетоводен отчет
 • Изготвяне на документи и справки за ревизии и проверки
 • Обработване на счетоводните документи
 • Извършване на разплащания по изискване на клиента
 • Съставяне на справки относно задължения към доставчици и предстоящи вземания от клиенти
 • Съставяне на справки относно данъчни задължения и декларирани данни
 • Съставяне на годишни финансови отчети и годишен отчет за дейността
 • Данъчно обслужване на физически и юридически лица
 • Съставяне на всички годишни данъчни декларации съобразено с актуалните данъчни закони
 • Обработка на данните и предоставяне на информация на място или онлайн

© 2020 SmetkaBG Всички права запазени