Как правилно да намалим разходите на бизнеса си по време на икономическата криза?

07.05.2020

В условията на пандемия много фирми изпаднаха в затруднено положение. Ако Вие сте една от тях, може би постоянно се питате  „Какво ще стане с моя бизнес?“

Редуцирането на всички разходи може да Ви се струва като добра идея, но това може да доведе до фатални последици, ако не се подходи правилно. Вместо да търсите изход по старомодните начини, мислете различно и бъдете едни от първите,които са се възползвали от иновациите на пазара.

 Такива например са ЕЛЕКТРОННИТЕ ТРУДОВИ ДОСИЕТА- възможност за създаване, обмяна и съхранение на документи в трудовото досие на служителя. Преимуществата тук са много:

  • Спестяване на време и ресурси за поддържане и архивиране на трудови договори на хартия
  • Спестяване на разходи за куриер
  • Лесен импорт и експорт на данни
  • Лесен достъп до досиетата по всяко време
  • Автоматично попълване на голямо количество информация чрез използване на предварително създадени форми на документи
  • Лесен достъп до готови форми на основни документи в трудовото правоотношение
  • Високо ниво на сигурност при съхранение на документи от трудовото досие
  • Без нужда от физически контакт

Много важен фактор е и да сте избрали правилната счетоводна къща, защото освен чисто счетоводни дейности, тя може да Ви помогне във вземането на решения относно най-подходящите за вас програми, отчитащи складови и стокови наличности и СУПТО. Ползите за Вас ще са, че ще имате пълната необходима информация за продажбите, складовите наличности, финанси и банкиране в реално време. Ще имате възможност да получавате управленски справки с реална текуща информация. Спестявате време и ресурси за управлението на една система вместо на няколко различни. Получавате дистанционно и онлайн отчитане по всяко време.

Как ще Ви помогнем ние от SmetkaBG? Ще анализираме текущото състояние на съществуващите системи и процеси във вашата фирма. Ще Ви консултираме, за да направите своя избор за най-подходящите за Вас програми и ще Ви подпомогнем в имплементирането им. Ще обучим вашия екип за работа с новите програми.


© 2020 SmetkaBG Всички права запазени