Труд и работна заплата

 • Изготвяне на трудови договори в съответствие с местното законодателство
 • Регистрация на договор - подготовка и изпращане на уведомителни писма до НАП

 • Подготовка на персонални документи

 • Попълване на трудови книжки

 • Консултация за алтернативи за набиране на персонал (назначаване по програми) и прекратяване на трудови взаимоотношения

 • Изготвяне на документи за прекратяване на договора в съответствие с българското законодателство (заповеди за освобождаване от отговорност, пенсионни сертификати и други)

 • Прекратяване на договора - подготовка и изпращане на уведомителни писма до НАП

 • Изчисляване на нараствания (болнични, платени отпуски, бонуси, компенсации, неплатени отпуски, майчинство и др.)

 • Изчисляване на удръжки (данък върху дохода, осигурителни вноски и др.)

 • Изготвяне и изпращане на фишове за заплати

 • Изчисляване на осигурителни вноски от името на работодателя и изготвяне на плащания за осигуровки, данъци и заплати

 • Проверка при назначаване на  персонал дали кандидатът отговаря на критерии за финансиране по програма, изготвяне и подаване на документацията в съответната институция

 • Обработка на болнични листове към НОИ и подготовка на свързани документи за обезщетение

 • Изготвяне и подаване на месечни декларационни норми 1 и 6 (информация за осигурен персонал) в съответствие с българското законодателство

 

© 2020 SmetkaBG Всички права запазени