Труд и работна заплата

  • Консултантски услуги по осигурителни и трудовоправни въпроси
  • Съставяне и подготовка на необходимите документи свързани с процеса на наемане на нови служители или прекратяване на договори
  • Изготвяне и регистрация на трудови договори
  • Издаване на документи и служебни бележки за доходи, дължими данъци, осигурителен стаж, болнични, отпуски, трудови книжки и др.

© 2020 SmetkaBG Всички права запазени