Кандидатстване по проекти

  • Информиране на клиентите по какви програми могат да кандидатстват като предварително е проверена допустимостта им;
  • Изготвяне на необходимата документация;
  • Подаване на документацията;
  • Следене на процеса по оценка;
  • Отговаряне на запитвания от страна на управляващия орган при необходимост;
  • Отчитане на проекти след получено одобрение.

© 2020 SmetkaBG Всички права запазени