Кандидатстване по проекти

  • Информиране на клиентите по какви програми могат да кандидатстват;
  • Изготвяне на необходимата документация;
  • Подаване на документацията;
  • Следене на процеса по оценка.

© 2020 SmetkaBG Всички права запазени