Видео рубрика

Нов портал на Търговския регистър

Търговски регистър се обедини с Имотен регистър в нов портал на 27.07.2020г. Във видеото показваме…

виж още...
bulb

Безвъзмездна помощ за средни предприятия

В този клип ще се запознаете с подробности отностно безвъзмездна помощ за средни предприятия, с които…

виж още...
bulb

История

Започнахме през 2008 година с малко опит, неголям екип, но с много ентусиазъм и огромно желание да установим устойчиви връзки с нашите клиенти и да бъдем винаги до тях, когато сме необходими.

Вече повече от дванадесет години изпълняваме заложените цели да бъдем полезни и да останем дългосрочно с нашите клиенти, като пестим тяхното време и предвиждаме нуждите им. 

Към момента екипът ни наброява над 20 човека, като всеки един от тях е тесен специалист в своята област.  Предлагаме консултации и услуги във всички области на счетоводството, данъчното облагане, труд и работна заплата с индивидуално отношение и внимание към клиентите като им осигуряваме конфиденциалност и сигурност. Информираме ги своевременно при поява на възможност за финансиране по проекти и съдействаме в процеса на кандидатстване и защита на разходите след получено одобрение.

   Полезно

В коя банка е най-изгодно?

11.12.2020

Сравнителен анализ на тарифите на търговските банки за бизнес клиенти.

виж още...

УО на ОПИК и Министерството на туризма официално подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

05.10.2020

На 2.10.2020г. УO на ОПИК и Министерството на туризма, като конкретен бенефициент, официално подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“.

виж още...

Какво следва след подписване на договора за безвъзмездно финансиране?

12.08.2020

След като бъде подписан договор по програма за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, трябва да се попълнят и подадат документите по процедурата. Бенефициентите са длъжни да представят пред УО отчет за изпълнението по проекта в срок от един месец от края му. Към отчета се прилагат разходооправдателни и платежни документи, с които удостоверяват

виж още...

Какво ново?

new1

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ФИРМИ

Вашите дейности в отделите Оперативен, Човешки ресурси или Финансов са основните двигатели на успеха на вашия бизнес. За да сте сигурни в този успех, трябва да знете дали бизнес процесите и технологиите са оптимизирани и синхронизирани, с което можем да ви помогнем ние.

виж още...
new1

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТРУДОВИ ДОСИЕТА!

Ние ще ви подпомогнем с въвеждането на Електронни трудови досиета във вашата практика.

Според Наредбата е предвидена възможност за управление и съхраняване в електронна форма на трудови договори, които изискват съгласието и на двете страни, ангажирани в трудовото правоотношение, а така също и допълнителни документи като споразумения за квалификация и други.

виж още...

© 2020 SmetkaBG Всички права запазени