Видео рубрика

За новата компенсация

 

В това видео ще се запознаете с новата компенсация, предвидена от правителството за…

виж още...
bulb

Мярката 60/40

Ще Ви запознаем с мярката за подпомагане от правителството за справяне с икономическите…

виж още...
bulb

История

Започнахме през 2008 година с малко опит, неголям екип, но с много ентусиазъм и огромно желание да установим устойчиви връзки с нашите клиенти и да бъдем винаги до тях, когато сме необходими.

Вече повече от дванадесет години изпълняваме заложените цели да бъдем полезни и да останем дългосрочно с нашите клиенти, като пестим тяхното време и предвиждаме нуждите им. 

Към момента екипът ни наброява над 40 човека, като всеки един от тях е тесен специалист в своята област.  Предлагаме консултации и услуги във всички области на счетоводството, данъчното облагане, труд и работна заплата с индивидуално отношение и внимание към клиентите като им осигуряваме конфиденциалност и сигурност. Информираме ги своевременно при поява на възможност за финансиране по проекти и съдействаме в процеса на кандидатстване и защита на разходите след получено одобрение.

   Полезно

В коя банка е най-изгодно?

11.12.2020

Сравнителен анализ на тарифите на търговските банки за бизнес клиенти.

виж още...

УО на ОПИК и Министерството на туризма официално подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

05.10.2020

На 2.10.2020г. УO на ОПИК и Министерството на туризма, като конкретен бенефициент, официално подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“.

виж още...

Какво ново?

new1

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ФИРМИ

Вашите дейности в отделите Оперативен, Човешки ресурси или Финансов са основните двигатели на успеха на вашия бизнес. За да сте сигурни в този успех, трябва да знете дали бизнес процесите и технологиите са оптимизирани и синхронизирани, с което можем да ви помогнем ние.

виж още...
new1

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТРУДОВИ ДОСИЕТА!

Ние ще ви подпомогнем с въвеждането на Електронни трудови досиета във вашата практика.

Според Наредбата е предвидена възможност за управление и съхраняване в електронна форма на трудови договори, които изискват съгласието и на двете страни, ангажирани в трудовото правоотношение, а така също и допълнителни документи като споразумения за квалификация и други.

виж още...

© 2020 SmetkaBG Всички права запазени