Цени

Цената на счетоводните услуги, предлагани от SmetkaBG зависи от:  

  • това дали фирмата е регистрирана или нерегистрирана по ЗДДС;

  • общия брой на получените и издадените фактури;

  • месечния оборот (без ДДС);

  • броя на осигурените лица.

Цената не зависи от:

  • вида и характера на дейността на фирмата;

  • броя на обектите и броя на касовите апарати;

  • юридическата форма на фирмата.

 

 

© 2020 SmetkaBG Всички права запазени