Нови функционалности на ИСУН 2020

08.05.2020

На 06.05.2020 г. беше извършено надграждане на функционалностите на ИСУН 2020, като промените обхващат следните основни направления:

- За улеснение на потребителите на системата на началната страница на модула за електронно кандидатстване е обособена секция, в която се визуализират последните обявени процедури за предоставяне на БФП. По този начин всеки потребител лесно може да намери и да достъпи търсената от него най-актуална процедура за предоставяне на БФП, да прегледа приложимите за кандидатстване документи и да подготви своето проектно предложение;

- В раздел "Процедури за БФП", към всяка отворена процедура е създадена нова секция "Разяснения по процедурата" с възможност за изпращане на искания за разяснения, като по този начин потенциалните кандидати могат да отправят електронно своите питания към съответния управляващ орган. Отговорите на изпратените искания за разяснения се публикуват отново в посочената секция в структуриран и лесен за обработка формат.

- Създадена е възможност за комуникация между кандидат и управляващ орган, която може да се използва за оттегляне на проектно предложение, изпращане на възражение към управляващия орган или за електронно изпращане на необходимите документи и сключване на договор за БФП;

- Създадена е възможност за оттегляне и повторно изпращане в рамките на предоставения срок на отговор от страна на кандидата по изпратен от оценителната комисия въпрос. Описаната функционалност позволява на кандидата да допълни вече изпратения си отговор без да се налагат допълнителни действия от страна на оценителната комисия;

- В раздел "Е-тръжни процедури" са извършени подобрения, които подпомагат работата на потребители с посочената функционалност, включително допълнителни филтри за търсене и сортиране на информацията, данни за броя на подадените оферти към всяка позиция, оттегляне на подадена оферта и други.

Източник: ИСУН 2020


© 2020 SmetkaBG Всички права запазени