Подписани са първите 880 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

29.06.2020

Управляващият орган на ОПИК подписа първите 880 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за микро и малки предприятия с одобрените за финансиране кандидати от първа оценителна сесия (с рег. № от 1 до 1000). Общата стойност, която предстои да бъде изплатена на предприятията в рамките на следващите дни, е в размер на 7 362 978.71 лв.

В 16:30 часа на 15.06.2020 г. изтече срокът за кандидатстване по процедурата като окончателният брой на постъпилите проектни предложения е 27 623, с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на стойност 225 331 918.17 лева.

Оценката на проектните предложения по процедурата се извършва по реда на тяхното постъпване в отделни оценителни сесии от по 1000 проекта. Приключили са официално оценката и са обявени резултатите от първите две оценителни сесии, по които общият брой на одобрените проектни предложения е 1 762 броя. В процес на оценка са проектни предложения с регистрационни номера от 2001 до 5000.

ИЗТОЧНИК: ОПИК


© 2020 SmetkaBG Всички права запазени