Промени в ЗДДС в сила от 01.08.2020 г.

12.08.2020

В Държавен вестник бр. 71 от 11 август 2020 г. е обнародван ЗИДЗМДТ, с параграф 6 от ПЗР, на който са направени изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Както знаем от 01.07.2020 г. ресторантьорските и кетъринг услугите, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, подлежат на облагане с данъчна ставка 9 на сто, като изрично разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС предвиждаше това да не се отнася за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставката на бира, вино и спиртни напитки, включително и при условията на съпътстваща доставка по чл. 128 от ЗДДС.

С промените в ЗДДС, направени със ЗИДЗМДТ думите „бира“ и „вино“ са заличени, така няма да се прилага намалена данъчна ставка само за спиртни напитки и коктейли, които включват такива.

Услугите на туристическите оператори и екскурзиите със случаен превоз също вече ще бъдат облагани с ДДС в размер на 9%, като това ще важи само, ако началната дата на предоставената туристическа услуга е не по-рано от 1.08.2020г. (за всяка такава, стартирана преди въпросната дата, се прилага старата данъчна ставка – 20%, независимо дали крайната дата е преди или след 1.08.2020г.). За да се използва намалена ставка, обаче ще трябва и мястото на изпълнение на туристическата услуга да е в границите на България или на друга държава членка на ЕС.

Също така с 9% ДДС от 1 август ще се облагат още фитнесите и спортните съоръжения, сред които басейни, игрища, зали за тренировки и други.


© 2020 SmetkaBG Всички права запазени