Как да регистрираме фирма бързо и лесно?

13.05.2020

От Вас се искат само 3 неща :

 1. Да си извадите електронен подпис (КЕП) – повече информация можете да получите тук
 2.  Да заверите нотариално  Декларация - Съгласие с Образец от подпис (Удостоверява автентичността на вашия подпис, затова не я подписвайте предварително. Заверката се таксува.)
 3.  Да посетите банка, в която да си откриете набирателна сметка и в която да внесете учредителния капитал. 

Всичко останало ние ще свършим вместо Вас:

 1. Учредителен договор / Акт - този документ урежда условията, при които вашето дружество ще съществува: наименование, седалище и адрес на управление, капитал, предмет на дейност, органи на управление, размер на капитала и дялове на съдружниците и др.
 • Капитал- Минималната сума е 2 лв.за един дял, така че е хубаво да помислите каква ще бъде сумата и как ще бъде разпределена в дялове, така че без да се налага да увеличавате капитала, да приемате съдружници (например: 50лв капитал, разпределен в 25 дяла по 2лв всеки)
 • Предмет на дейност - изберете широк кръг от дейности, които дружеството ще извършва и препоръчваме накрая да добавите и “всички дейности незабранени от закона, след получаване на необходимите разрешителни и лицензи”.
 1. Протокол от общо събрание на дружеството- съдържа Дневен ред:
 • дружеството се учредява
 • име и адрес на управление, приема се учредителния акт/договор на фирмата, упоменава се размер на капитала и разпределението му в дялове , и от кого се представлява и управлява дружеството
 1. 3 броя декларации, в които трябва да попълните данните си от личната карта:
 • Декларация по чл.13, ал.4 от Закона за търговския регистър - удостоверява истинността на заявените обстоятелства при подаване на документи към Агенция по вписвания - Търговски регистър- можете да я намерите навсякъде в интернет
 • Декларация по чл.142 от Търговския закон- вие като собственик, без съгласието на дружеството, няма да участвате в управителни и контролни органи на други дружества
 • Декларация по чл.141, ал.8 от Търговския закон- удостоверява, че не сте лице обявявано в несъстоятелност и не сте управлявали такива дружества през последните две години

 

За повече информация: тел. 0886211617 или ни пишете на сайта или във Facebook.


© 2020 SmetkaBG Всички права запазени